Oświadczenie

Elkopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nigdy nie miał i nie ma żadnych powiązań handlowych, osobowych, ani żadnych innych z firmą z Kalinowa.

Z firmą z Kalinowa prowadzimy od ponad roku spór prawny, a od stycznia spór sądowy o kradzież zastrzeżonej przez nas nazwy firmy, podszywanie się pod naszą spółkę oraz niszczenie naszego wizerunku na rynku.

POZEW SĄDOWY PRZECIWKO FIRMIE ELKOPOL KALINOWO SP. Z O.O.

zobacz w PDF

Używanie i posługiwanie się nazwą i znakiem słowno-graficznym ELKOPOL jest prawnie chronione i zastrzeżone w Urzędzie Patentowym (nr prawa wyłącznego: 216524).

Oświadczamy, iż jedyny podmiot na polskim rynku upoważniony do posługiwania się nazwą i znakiem słowno-graficznym ELKOPOL to Przedsiębiorstwo „Elkopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000085961)
Wyżej wymieniony podmiot nie ma żadnych powiązań oraz jakichkolwiek relacji z firmą Elkopol sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie (KRS: 0000185064, dalej: „Elkopol Kalinowo”).